საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია

საერთაშორისო საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები

რეგისტრაცია

კონფერენცია 2018

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მასპინძლობს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას „საინფორმაციო საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები", რომელიც ეძღვნება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იუნესკოს კათედრის „ინფორმაციული საზოგადოების“ დაარსების მე-15 წლისთავს.

კონფერენციის თანათავმჯდომარეები:
აკად. არჩილ ფრანგიშვილი, საქართველო
აკად. გოჩა ჩოგოვაძე, საქართველო

 

 

 

 

 

საერთაშორისო საპროგრამო კომიტეტი:

აშშ: - პროფ. დან ე. დავიდსონი - ბრინ მარის უნივერსიტეტი
გერმანია:
- პროფ. კლაუს ბოტჰე, ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი
- პროფ. კლაუს მეიერ-ვეგენერი, ერლანგენ-ნიურნბერგის უნივერსიტეტი
- პროფ. ჰერბერტ ზონტაგი, ვილდაუს უნივერსიტეტი 
- პროფ. ფრანკ გილერტი, ვილდაუს უნივერსიტეტი 
- დოცენტი. მიხაილ მიულერი, ვილდაუს უნივერსიტეტი 
საფრანგეთი - პროფ. ჟან პიერ მასიუე, მეცნიერებათა და ხელოვნებათა
ევროპული აკადემია
ესპანეთი - პროფ. რაფაელ გუსმან ტირადო, გრანადას უნივერსიტეტი
უნგრეთი - პროფ. იანოშ სცტრიქ, დებრეცენის უნივერსიტეტი
შვეიცარია - პროფ. ტომას შმიდტი, ბერნის უნივერსიტეტი
ჩეხეთი - პროფ. ირჟი კლაპკა, პრაღის კარლოვის უნივერსიტეტი
ჩინეთი - პროფ. ჩენ ტიუ, შანხაის უნივერსიტეტი
რუსეთი:
- პროფ. ალექსანდრე ვასინი, ლომონოსოვის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
- პროფ. ნატალია უფიმცევა, მოსკოვის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
- პროფ. ბორის შჩუკინი, ბირთვულ გამოკვლევათა ეროვნული უნივერსიტეტი
უკრაინა:
- პროფ. ვლადიმერ მესიურა, ვინიცის ეროვნული ტექნიკური უნივერსიტეტი
- პროფ. მიხეილ მედვედევი, კიევის ეროვნული უნივერსიტეტი
აზერბაიჯანი: - პროფ. ქამალ აბდულაევი, აზერბაიჯანის ენების უნივერსიტეტის რექტორი
სომხეთი: - პროფ. ვლადიმერ სააკიანი, ინფორმატიკისა და ავტომატიზაციის საპრობლემო
ინსტიტუტი, სომხეთის რესპუბლიკის ეროვნული სამეცნიერო აკადემია
საქართველო: - საქ. მეცნ. აკად. წევრ.კორ. გ. გოგიჩაიშვილი, პროფ. ზ. გასიტაშვილი, პროფ. ჰ. მელაძე, პროფ. გ. დობორჯგინიძე, პროფ. ვ. დიდმანიძე, პროფ. თ. ჯაგოდნიშვილი, პროფ. გ. სურგულაძე, პროფ. ზ. წვერაიძე, პროფ. ი. ჯაგოდნიშვილი, პროფ. გ. ჩაჩანიძე, პროფ. ა. ცინცაძე, პროფ. პროფ. ქ. ყაჭიაშვილი, პროფ. ო. შონია, ი. კაკუბავა, პროფ. თ. ობგაძე, პროფ. ი. დიდმანიძე, პროფ. თ.კაიშაური

სად

საქართველო, თბილისი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ადმინისტრაციული კორპუსი, გ. ნიკოლაძის სახელობის სხდომათა დარბაზი.

როდის

პარასკევი (11:00 საათი)
28 - 29 სექტემბერი, 2018 წელი

კონფერენციის თემატიკა

სექცია-1-"ინფორმაციული საზოგადოება". ქვესექციები:
 • 1. ინფორმაციული საზოგადოება - ცივილიზაციის განვითარების ახალი ისტორიული ეტაპი;
 • 2. მედიატექნოლოგიები და მედიაინფორმატიკა. ადამიან-მანქანური ინტერაქციები. საინფორმაციო სისტემების უსაფრთხოება;
 • 3. ინტელექტუალური განათლების ტექნოლოგიები და საგანმანათლებლო პროცესის ჰარმონიზაცია.
სექცია-2 – „თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები“. ქვესექციები:
 • 1. სოციალური პროცესების მოდელირების ტექნოლოგიები. ინოვაციური ლოგისტიკის მენეჯმენტი, ლოგისტიკური ქსელები და კვანძები;
 • 2. ეკოსისტემები, Big Data და Web ტექნოლოგიები. Machine Learning და Data Mining სისტემები. ნანოტექნოლოგიები ინფორმაციულ საზოგადოებაში;
 • 3. საინფორმაციო სისტემების პროგრამული ინჟინერია. დაპროგრამების მობილური და ჰიბრიდული ტექნოლოგიები. ინფორმაციული საზოგადოება და „ღრუბლოვანი“ ტექნოლოგიები.
კონფერენციის მუშაობის ფორმები:
 • დასწრებული და დისტანციური მონაწილეობა (ტელეკონფერენცია);
 • დისკუსიებში მონაწილეობა;
კონფერენციის მასალები:
 • საორგანიზაციო კომიტეტი წინასწარ გამოაქვეყნებს კონფერენციაზე წარმოდგენილ ყველა იმ მოხსენებას, რომლებიც გაივლის ექსპერტიზას;
 • კონფერენციის რეკომენდაციით შერჩეულ მოხსენებათა მასალები გამოიცემა სტუ-ს საერთაშორისო შრომების კრებულში „მართვის ავტომატიზებული სისტემები” - ISSN 1512-3979, №2(26), 2018
რეგლამენტი
 • პლენარულ სხდომაზე მოხსენებისათვის - 20 წთ.
 • სექციურ სხდომებზე გამოსვლისათვის - 15 წთ;
 • დისკუსია - 10 წთ.

რეგისტრაცია

კონფერენციაზე წარმოსადგენი მოხსენების (სტატიის) სტრუქტურა

 • სტატია (4 – 8 გვერდი), ელ_ვერსია
 • სათაური (Sylfaen =16/B)
 • ავტორები და უნივერსიტეტის დასახელება (Sylfaen =11)
 • ავტორთა ელ-მისამართები
 • რეზიუმე სტატიის ენაზე, საკვანძო სიტყვები
 • 1. შესავალი. 2. ძირითადი ნაწილი. 3. დასკვნა, 4. ლიტერატურა (ინგლისურ ენაზე, ორიგინალის ენის მითითებით: in_Geo, in_Ru)
 • რეზიუმე ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე (მინიმუმ 7-10 სტრიქონი).
 • ტექნიკური მოთხოვნები: MS Word, A4-ფორმატი. არეები 2,5 სმ., ქართული ტექსტი Sylfaen =11, სტრიქონშორისი =1.15), ინგლისურ-რუსული TimesNewRoman =11. გრაფიკული მასალა JPG, GIF ან BMP ფაილები.
 • სტატიის გადმოგზავნა ელ-ფოსტით: infsoc@gtu.ge

მნიშვნელოვანი თარიღები
 • 27 ივლისამდე (გაგრძელებულია 10 სექტემბრამდე) - მოხსენებათა სტატიების მიღება (ელ-ფოსტით: conf-unesco@gtu.ge)
 • 15 აგვისტომდე - შეტყობინება მოხსენების შეტანის შესახებ კონფერენციის პროგრამაში
 • 1 სექტემბრამდე- მოსაწვევების დაგზავნა
საორგანიზაციო კომიტეტის შემადგენლობა:
  ა. ფრანგიშვილი - თავმჯდომარე. სტუ-ს რექტორი, ტ.მ.დ., პროფ., ზ. გასიტაშვილი - თავმჯდომარის მოადგილე. ტ.მ.დ., პროფ., ო. ზუმბურიძე - ტმდ, პროფ., ი. გორგიძე - ტმდ, პროფ., გ. გოგიჩაიშვილი - ტმდ, პროფ., დ. თავხელიძე - ტმდ, პროფ., ზ. წვერაიძე - ტმკ, პროფ., ი. ჯაგოდნიშვილი - ფმდ, პროფ., ვ. დიდმანიძე - ტმკ, პროფ., თ. ჯაგოდნიშვილი - ფმდ, პროფ., გ. სურგულაძე - ტმდ, პროფ., ლ. პეტრიაშვილი - ტმკ, პროფ., ე. თურქია - ტმკ, პროფ., გ. ნარეშელაშვილი - ტმკ, პროფ., თ. ლომინაძე - ტმკ, პროფ., მ. თევდორაძე - ტმკ, პროფ., თ. კაიშაური - ტმკ, პროფ., ზ. ცირამუა - აკად. დოქტორი, პროფ., გ. მაისურაძე - ტმკ, პროფ., ნ. ამილახვარი - აკად. დოქტორი, პროფ., ნ. ცომაია - აკად.დოქტორი, ასოც.პროფ., ხ. ქრისტესიაშვილი - აკად.დოქტორი, ასოც.პროფ,მ. ახობაძე - ტ,მ,დ, პროფ., ვ. სესაძე -ტ.მ.დ. პროფ., ზ. აზმაიფარაშვილი -ტ.მ.დ., პროფ.

სამუშაო რეგლამენტი